Användarvillkor

Användarvillkor

Innovationsfinansieringsverket Business Finland och Business Finland Oy (nedan tillsammans Business Finland) har tagit fram denna webbplats businessfinland.fi i syfte att ge sina kunder bättre service. Välkommen som användare till webbplatsen.

Användningen av Businessfinland-webbplatsen förutsätter att du godkänner följande villkor. När du öppnar denna webbplats förbinder du dig att iaktta dessa användarvillkor. Du får inte använda webbplatsen om du inte godkänner dessa villkor. Business Finland har rätt att ändra dessa användarvillkor när som helst genom att uppdatera dem.

Enskilda handlingar och/eller tjänster i de e-tjänster som finns på webbplatsen businessfinland.fi kan förknippas med separata användarvillkor. I detta fall tillämpas också de aktuella specialvillkoren på dessa handlingar/tjänster.

De allmänna officiella villkor som tillämpas på de finansieringsbeslut som Business Finland utfärdar medföljer alltid varje enskilt beslut som bilaga. De allmänna och mer fritt formulerade villkoren som presenteras på denna webbplats lämpar sig inte för verksamhet som gäller finansieringsbeslut.

Använda Business Finlands webbplats

Business Finlands webbplats får läsas med dator och motsvarande utrustning. Det är tillåtet att skriva ut delar av sidorna och att skicka material vidare. Det är förbjudet att använda webbsidorna och material på webbplatsen för andra syften än för icke-kommersiella syften om inte skriftligt tillstånd till detta har inhämtats på förhand från Business Finland.

Webbplatsens innehåll och bildmaterial är Business Finlands eller dess samarbetspartners egendom och de skyddas av upphovsrättslagen, om inte annat meddelas.

Det är tillåtet att använda meddelanden som Business Finland publicerat och andra handlingar som är avsedda att vara offentliga för offentlig informationsförmedling om informationskällan anges när materialet används.

Otillåten användning eller distribution av material från denna webbplats kan kränka upphovsrätt, rätt som bygger på varumärke eller annan skyddsrätt och leda till straff eller ge upphov till skadeersättningsskyldighet.

Funktionen av Business Finlands webbplats, webbplatsens innehåll och Business Finlands ansvar för skada

Business Finland erbjuder läsarna webbplatsens webbsidor som de är och förbehåller sig rätten att när som helst ändra webbsidorna och begränsa åtkomsten till dem. Business Finland garanterar inte att webbsidorna är felfritt och kontinuerligt tillgängliga och ansvarar inte för eventuella medelbara eller omedelbara skador som användningen av sidorna medför.

Business Finland beviljar ingen garanti för att materialet lämpar sig för ett visst ändamål och ansvarar inte för eventuell skada som användning av information på webbplatsen kan medföra.

Länkarna på Business Finland-webbplatsen

Om det finns länkar på Business Finlands webbplats till tredje parters webbplatser eller tjänster, ansvarar Business Finland inte för det material eller den tjänst som finns på tredje parts webbplats. Användaren använder tredje parts webbplats uteslutande på sitt eget ansvar. Ta del av användarvillkoren för dessa webbplatser och godkänn dem innan du börjar använda webbplatserna.

Material som användaren eller utomstående sänder till Business Finlands webbplats

Genom att skicka obeställt material som riktats till Business Finland (till exempel respons) per e-post eller via webbplatsen överlåter användaren samtidigt till Business Finland och till sidornas användare rätten att avgiftsfritt använda och överlåta det material som användaren skickat, om inte annat avtalats. Allt material som användaren eller någon annan utomstående levererat, meddelat eller skickat till webbplatsen är således offentligt och får fritt användas av vem som helst, och detta material får användas, kopieras, delas, ändras, utvecklas eller utnyttjas på annat sätt.

Business Finland kontrollerar inte det överlämnade materialets innehåll eller riktighet och tar inget ansvar för dess innehåll. Avsändaren godkänner och bekräftar att material som avsändaren skickat till vår webbplats tillhör avsändaren eller att avsändaren har tillstånd att skicka materialet och att materialet inte är olagligt eller annars olämpligt för publicering. Business Finland förutsätter också att materialets avsändare vidtagit säkerhetsåtgärder för att hitta och avlägsna eventuella virus i materialet. Business Finland har rätt att avlägsna material som skickats till Business Finland från webbplatsen när som helst.

På kundens material som anknyter till användningen av Business Finlands tjänster tillämpas de specifika villkoren för varje tjänst.

Skydd av personuppgifter, kakor och tredje parters programvaror

Business Finland iakttar föreskrifterna i personuppgiftslagen och skyddar integriteten av de personer som besöker Business Finlands webbplats i enlighet med gällande lagstiftning.

Denna webbplats använder ett program för besökaruppföljning som tillhandahålls av en tredje part. Vi använder programmet Google Analytics, som är en tjänst som tillhandahålls av bolaget Google, Inc. Informationen om besökaruppföljningen hjälper oss att utveckla vår webbplats. För att utföra uppföljningen använder Google Analytics kakor med vilka vår webbplats identifierar din dator när du återvänder till denna webbplats eller läser sidorna. Lagringen gäller bland annat antalet besökare på webbplatsen, från vilka webbplatser besökarna kommer till Business Finlands webbplats och vilka sidor på vår webbplats besökarna besöker. Mer information om programmet Google Analytics finns på adressen http://www.google.com/analytics/.

Kakor används i tjänsten också för att förbättra användarupplevelsen. De data som sparas i kakorna är anonyma, vilket betyder att användaren inte kan specificeras utifrån dem. Om du inte vill ta emot kakor kan du förhindra användningen av dem med en inställning som görs i webbläsaren. Då är det möjligt att användaren inte kan utnyttja alla delar av vår webbplats, och då kan också användarupplevelsen bli sämre.

Obs! Business Finland använder inte kakor för att sondera företagets finansieringsmöjligheter.

Användarvillkor för Business Finlands och dess samarbetspartners logotyper och varumärken

Namn, mönster, logotyper och varumärken som förekommer på webbplatsen är Business Finlands eller dess samarbetspartners egendom. Det är förbjudet att kopiera, överföra, distribuera eller spara dem eller utnyttja dem på annat sätt om inte skriftligt tillstånd till detta inhämtats på förhand av Business Finland eller dess samarbetspartner.

Övriga villkor

På dessa användarvillkor tillämpas Finlands lag. Om meningsskiljaktigheter som gäller dessa användarvillkor inte kan avgöras genom förhandlingar avgörs de i Helsingfors tingsrätt.