Nätservice

Sök finansiering och rapportera hur ditt projekt avancerar.
För finländska kunder » Nätservice

Business Finland nätservice

Aktuellt i nätservicen

  • Obs. Avbrott i nätservice på 20.1. kl 21.00-21.15. Vi beklagar besväret.
  • Vi har uppdaterat nätservicens användaradministration. Om du använder sms-verifiering för att logga in i servicen, ska du uppdatera ditt lösenord. Du kan byta ditt lösenord här.
  • Observera att om du ska logga in som administratör för att sköta om användarbehörigheter, kan du nu logga in enbart genom identifieringen på Suomi.fi.
  • Nu kan du lämna in en ansökan om projektförändring i nätservicen. I de flesta förändringssituationer räcker det med en förändringansökan i nätservicen. Läs mera på sidan Projektändringar och i nyheten  på finska som publicerades 22.2.2018.

Så här loggar du in i nätservicen

Logga in i Business Finlands e-tjänst via identifieringen på Suomi.fi

Identifieringen på Suomi.fi är den offentliga förvaltningens identifieringstjänst, där man kan identifiera sig exempelvis med nätbankskoder, mobilcertifikat eller VRK-medborgarcertifikat. Identifieringen på Suomi.fi hämtar ärendehanteringsbehörigheter i företagsdatasystemet (FODS) och i handelsregistret. På nätservicens första sida ser du de organisationer, där du har någon av följande roller: verkställande direktör, verkställande direktörens ställföreträdare och firmateckningsrätt (prokura).

Före ansökan:

  • Du kan bekanta dig med ansökningens frågor i förväg i anvisning för ansökan om finansiering.
  • Kontrollera dina kontaktuppgifter. Det är viktigt att dina kontaktuppgifter och i synnerhet e-postadressen har uppdaterats, när du börjar fylla i ansökan. Du kan redigera dina uppgifter här.
  • FO-nummer. Du noterar väl att ett företag som håller på att grundas och ännu inte har ett FO-nummer inte kan sända en ansökan i nätservicen. Vi rekommenderar att lämna in en ansökan först när företaget har fått ett FO-nummer.

Ansökningsuppgifternas offentlighet

Vi behandlar alla uppgifter som hänför sig till projektet absolut konfidentiellt. Observera dock att namnet på den som ansökt om finansiering, beloppet på finansieringen som ansökts och diarienumret är offentlig information, då sökanden har lämnat in en finansieringsansökan. Även namnet på den som fått ett negativt finansieringsbeslut och finansieringsbeloppet som sökts är offentlig information.

Efter finansieringsbeslutet 

Du får ett meddelande på e-posten då ett nytt dokument kommit till nätservicen. Meddelandet sänds till projektets ansvariga ledare, kontaktpersonen, kontaktpersonen för kostnadsredovisning samt till organisationens officiella e-postadress.

Business Finlands finansiering kan inledas först då ni godkänt beslutet och därtill anslutna finansieringsvillkor i nätservicen. Du ser information om ett beslut som väntar på ett godkännande i servicen på första sidan vid "Ärenden som väntar på åtgärder". Om beslutet är kopplat till specialvillkor, kommer beslutet med villkor till tjänsten för godkännande, då specialvillkoren realiserats.

Beslutet kan endast godkännas av en person som har organisationens firmateckningsrätt.

Anvisningar för företag

Godkännandet kan göras via nätservicen, om du har organisationens firmateckningsrätt. I samband med inloggning till servicen kontrollerar identifieringen på suomi.fi  firmateckningsrätten via handelsregistret.

Om organisationen måste ge flera personer med firmateckningsrätt, godkänns finansieringsbeslutet med blanketten Y1 på finska (docx) eller på engelska (docx). Sänd blanketten via krypterad e-post (skyddad e-post) till Business Finlands registratorskontor.

Om det finns brister i ert företags uppgifter i handelsregistret, kan ni korrigera dem genom att kontakta Patent- och registerstyrelsen.

Anvisningar för forskningsorganisationer, städer och kommuner

Vi ber att forskningsinstitut, universitet och yrkeshögskolor, kommuner och städer meddelar till Business Finlands registratorskontor (kirjaamo(at)businessfinland.fi) uppgifter om personer, som har organisationens firmateckningsrätt eller har rätt enligt arbetsordningen eller annan rätt att godkänna ett beslut för finansieringsmottagarens räkning.

 

LOGGA IN I E-TJÄNSTEN

Logga in i Business Finlands nätservice via identifieringen på Suomi.fi, exempelvis med dina personliga nätbankskoder. Serviceavbrott 4:e fredagen varje månad kl. 17.

Logga in på nätservicen

REDIGERA DINA UPPGIFTER

Aktuella uppgifter säkerställer en fungerande elektronisk tjänst.

Redigera dina uppgifter

FUNGERA SOM ADMINISTRATÖR

Projektets administratör kan ge och ta bort användarbehörigheter till projektet. En administratör i organisationen behövs enbart om antalet projekt är stort. Nu kan man logga in som administratör enbart genom identifiering på Suomi.fi.

Fungera som administratör

HJÄLP ATT ANVÄNDA NÄTSERVICEN

Vi ger råd i frågor gällande användning av servicen. Ring oss vardagar kl. 8.30–15.00, tfn +358 (0)2950 55051 eller sänd din fråga med blanketten nedan. Angående frågor om innehållet i kostnadsredovisningen ber vi att ni kontaktar er kontaktperson för ert projekts kostnadsredovisning.

Rapportering och projektändringar

Flera personer kan göra rapportering och redovisning i nätservicen men inte samtidigt. Enbart projektets ansvariga ledare kan sända en rapport och kostnadsredovisning över företagets projekt. En projektförändringsansökan kan sändas av en ansvarig ledare eller en person i organisationen som har firmateckningsrätt.

Att updatera kontaktuppgifter till projektet

Uppdatera kontaktpersoners information i nätservice. Mera information

Att ansluta en användare i nätservicen till ett projekt

Projektets administratör eller organisationens administratör kan ge användarbehörighet att ansluta en ny användare som registrerat sig i nätservicen i projektet. Nätservicens support kan också hjälpa dig, tfn 029 50 55051 (vardagar kl. 8.30–15.00).

I kostnadsredovisningen används blanketter endast i specialfall

Om den som uppgör redovisningen inte är finansieringsmottagare (intresseredovisning) eller om ett finansieringsbeslut tagits för flera organisationer, ska kostnaderna redovisas på en excel-blankett på finska:

Samprojekt: Koordinatorn för ett samprojekt rapporterar om samprojektens framskridande via nätservicen, men parterna använder redovisningsblanketter. Koordinatorn bifogar parternas redovisningar på blanketter till sin redovisning.

Intresseföretag och koncernföretag: Intresse- och koncernbolag redovisar sina kostnader på blanketten för kostnadsredovisning.

Att korrigera en kostnadsredovisning eller rapport: När redovisningen eller rapport har uppgjorts och skickats iväg via nätservicen kan den inte längre korrigeras i nätet. Om du vill korrigera en redovisning ska du använda blanketten för kostnadsredovisning. Om du har ombetts sända tilläggsuppgifter, lämna in dem via en skyddad e-postförbindelse. Kom ihåg att ange diarienumret i meddelandet, så att dokumenten hittar till rätt projekt.

Webbläsare som stöds

Användning av nätservicen med följande webbläsare stöds:
• Firefox (de nyaste versionerna)
• Google Chrome (de nyaste versionerna)
• Internet Explorer 11
• Microsoft Edge

Test- och betaversioner av webbläsare stöds inte. Tjänsternas funktionalitet garanteras inte om du använder en annan webbläsare. Som användare svarar du för din utrustnings säkerhet. Du uppdaterar väl din webbläsare i enlighet med rekommendationer från webbläsarens leverantör.

ORGANISATIONENS ADMINISTRATÖR

I organisationen kan utses en administratör, om organisationen har flera projekt på gång och man vill administrera projektens användningsbehörigheter själv, centraliserat. För att utnämna en administratör krävs alltid ett godkännande av den som har organisationens officiella firmateckningsrätt. Fyll i, underteckna och skanna nedanstående blankett och sänd den över en skyddad e-postförbindelse.

ANVISNINGAR, VILLKOR, BLANKETTER

På sidorna med anvisningar hittar du ytterligare information för att bereda en ansökan, genomföra ett projekt och rapportera.

Vanliga frågor